Almindelig tandpleje

Almindelig tandpleje

Tjek dine tænder regelmæssigt!

Forebyggelse er vigtig del af at kunne bevare et sundt og funktionsdygtig tandsæt gennem hele livet. Indkaldelsesinterval til regelmæssige tandeftersyn fastsættes efter individuel faglig vurdering af den aktuelle sundhedstilstand i dit tandsæt og tandkød. I forbindelse med det regelmæssige tandeftersyn kan der være behov for supplerende røntgenbilleder for at kunne diagnosticere og opdage begyndende sygdom i tide. Hvis der i forbindelse med det regelmæssige tandeftersyn konstateres tandsten vil der foretages tandrensning.

Et regelmæssig tandeftersyn, hvor vi bl.a. ser efter huller, betændelsestilstande i tandkødet, slimhindeforandringer mv foretages primært af tandplejerne da dette er et af tandplejerens kerneområder.