Rodbehandling

Rodbehandling

Har du ondt? Så kræver det nærmere undersøgelse

Rodbehandling foretages hvis en tands nerve er inficeret med bakterier, eller hvis en tands nerve er død som følge af et traume. Dette vil typisk være tilfældet ved fx en dyb carieslæsion i tanden, infraktioner, eller hvis nerven har taget skade efter et slag, tilslibning til krone eller efter en dyb fyldning.

Typisk vil behov for rodbehandling opdages ved tandpine, men kan også afsløres ved rutinemæssige røntgenbilleder, hvor der i så fald vil kunne ses en rodspidsbetændelse på en symptomfri tand.

Der er typisk en succesrate på 80-90% på rodbehandling af tænder. Der vil være upåvirkelige faktorer som fx tandens anatomi, dit immunforsvar, mv. der gør at succesraten på rodbehandling ikke er 100%.

Når tanden er rodbehandlet er den mere svag end levende tænder, hvilket bevirker at der er forøget risiko for fraktur. Derfor anbefales det at den rodbehandlede tand forsynes med en krone efter en observationsperiode.