Priser

Priser hos tandlægen

Mange ydelser koster det samme ved alle tandlæger i Danmark. Honorartabellerne kan findes her og indeholder de priser der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Herudover er der yderligere frie priser tilgængelig på www.sundhed.dk. Priserne opgives i et interval, da det ikke er muligt at sammenligne fx 2 huller i 2 tænder. Det betyder at de kan kræve forskellige materialevalg og behandlingstilgange. Herudover vil tidsforbruget også være varierende fra tand til tand.

Efter en undersøgelse kan vi give dig et overslag på hvad behandlingen koster.

I mange tilfælde vil et medlemskab af Sygeforsikringen Danmark være en god ide. Du kan finde Sygeforsikringen Danmarks tilskud her.